Gayrimenkul Sektörü Terimleri ve Açıklamaları

Gayrimenkul sektörü başlı başına oldukça büyük bir sektör. İster gayrimenkul sektöründe bir çalışan olun, ister gayrimenkul sektörü ile alakalı bir bölümde eğitim alıyor olun karşılaşacağınız bazı terimler var. Bu terimlerden bazıları günlük hayatta karşılaşılabilen ve oldukça kullanılan terimler iken bazıları da günlük hayatta fazla kullanılmayan fakat sektör içinde bilinen ve kullanılan terimler. Bu yazı içerisinde sizlerle gayrimenkul sektöründe kullanılan birçok terim paylaşacağım. Terimlerin her birinin yanında oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde açıklamaları da yer alacak. Böylece eğer gayrimenkul sektörüyle bir şekilde ilgileniyorsanız fakat bilmediğiniz sektörel terimler varsa hepsini anlamlarıyla birlikte öğrenmiş olacaksınız. Şimdi gelin daha fazla vakit gelmeden alfabetik sıralamaya göre gayrimenkul sektörü içerisinde kullanılan terimlere bakalım:


 • A)

 1. AÇIK MUTFAK: Yaşam alanı ile mutfağın birleşik olduğu, yani salon ile mutfak arasında duvar olmayan yapıdaki mekân tarzıdır.
 2. ADA: Etrafı kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, göl, dere, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna ada ya da kadastro adası adı verilir.
 3. ADERANS: Kayma oluşmadan meydana gelen gerilme ve gerginlik durumuna verilen addır.
 4. AGREGA: Doğal veya yapay ya da her iki cins mineral malzemenin genellikle 100 milimetreye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmamış tanelerin yığını.
 5. AKAR: Kiraya verilmek suretiyle üzerinden gelir elde edilen mülk.
 6. AKİT: Tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı resmi senet tanzimine tabi işleme denir.
 7. ALTYAPI: Mesken, iş veya diğer amaçlar için kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen yol, su, elektrik, gaz, arıtım, kanalizasyon telekomünikasyondan oluşan yapı bütününe verilen ad.
 8. ANAHTAR TESLİM: Bir yapıya dair tüm gereç ve işçiliğin yüklenici tarafından karşılandığı ve mal sahibine tamamen bitirilmiş olarak teslimini öngören sözleşme şeklidir.
 9. ANTRE: Bir binanın ya da dairenin giriş bölümüne verilen ad.
 10. ARAZİ: Yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçası.
 11. ARSA: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlar ile iskân yani yapılaşma sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına verilen ad.
 12. AYNİ HAKLAR: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan, herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.
 13. AYRIK NİZAM: Hiçbir cephesinden komşu parsel ile bitişik olmadan inşa edilen tarzdaki yapılardır.
 • B)

 1. BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bir yapının, Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.
 2. BAHÇEKENT: Sağlık ve konfor koşullarına uygun olarak tasarlanmış olan ve tarıma ayrılmış toprak parçasıyla çevrili uydu kent.
 3. BALKON: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkıntısı olan, önü ve yan tarafları alçak duvarlar veya korkuluklarla çevrili yaşam alanı.
 4. BANLİYÖ: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimine verilen ad.
 5. BEYAN: Üçüncü kişileri bilgilendirmek veya uyarmak amacıyla, tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen ve taşınmazın hukuki akıbetini gösteren belirtmelerdir.
 6. BİTİŞİK NİZAM: Herhangi bir cephesinden, komşu parsellere bitişik olan yapı tarzıdır.
 7. BLOK NİZAM: İmar planı veya imar yönetmeliğinde cephe derinliği, uzunluğu ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin, bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.
 • C-Ç)

 1. CEBRİ İCRA: 
 2. CEBRİ SATIŞ: 
 3. CEPHE:
 4. CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: 
 5. CİNS TASHİHİ:
 6. ÇEKME KAT:
 7. ÇIKMA:
 • D)

Devamı gelecek, takipte kalın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir